Lĩnh vực hoạt động

  • Quản lý thi công công trình móng cọc dân dụng và công nghiệp
  • Tư vấn kỹ thuật và tối ưu hóa thi công
  • Phá dỡ, san lấp và chuẩn bị mặt bằng
  • Cho thuê máy móc thiết bị thi công
  • Thi công lắp dựng công trình năng lượng mặt trời