DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI II

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI II

Tổng quan dự án: Dự án nằm ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nhà thầu chính dự án móng cọc: Công ty China Railway 11th Bureau Group Corporation

Gói thầu: Thi công cọc khoan nhồi D800 giàn C6

Kỹ thuật ứng dụng: Công nghệ khoan phản tuần hoàn bằng Sunward 280