DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĂN GIÁO 1

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĂN GIÁO 1

Tổng quan dự án: Dự án nằm ở huyện Tịnh Biên, An Giang. Công suất Văn Giáo 1: 50MW

Nhà thầu chính: Power China Zhongnan Engineering Corporation Limited

Hạng mục thi công: Thi công san lắp mặt bằng; Lắp đặt giá đỡ tổ kiện quang năng; thi công xây dựng hàng rào và cổng vào; thi công xây dựng mương thoát nước; đường công trình; thi công lắp đặt móng máy Inverter khu năng lượng mặt trời.