DỰ ÁN MERRY LAND HẢI GIANG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH – SHOP HOUSE

 DỰ ÁN MERRY LAND HẢI GIANG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH – SHOP HOUSE

    • Tổng quan dự án: Dự án Merry land  khu đô thị ven biển Hải Giang do tập đoàn Hưng Thịnh Corp đầu tư. Tổng diện tích: 657 ha.
    • Chủ đầu tư: Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
    • Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi D600 – Shop house
    • Kỹ thuật ứng dụng: Công nghệ khoan phản tuần hoàn bằng máy khoan Sunward 160.