DỰ ÁN MERRY LAND HẢI GIANG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH – SHOP HOUSE

DỰ ÁN MERRY LAND HẢI GIANG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH – SHOP HOUSE

Tổng quan dự án: Dự án Merry land  khu đô thị ven biển Hải Giang do tập đoàn Hưng Thịnh Corp đầu tư. Tổng diện tích: 657 ha

Chủ đầu tư: Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi D600 – Shop house

Kỹ thuật ứng dụng: Công nghệ khoan phản tuần hoàn bằng máy khoan Sunward 160.