DỰ ÁN MERRY LAND HẢI GIANG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH – CLUB HOUSE

DỰ ÁN MERRY LAND HẢI GIANG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH -CLUB HOUSE

Tổng quan dự án: Dự án Merry land  khu đô thị ven biển Hải Giang do tập đoàn Hưng Thịnh Corp đầu tư. Tổng diện tích: 657 ha.

Chủ đầu tư: Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn

Hạng mục thi công: Thi công cọc khoan nhồi D600 – Club house

Kỹ thuật áp dụng: Thi công cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan phản tuần hoàn.