DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NAM SÀI GÒN S13-2 & S19-3

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NAM SÀI GÒN S13-2 & S19-3, KHU PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7

Tổng quan dự án: Dự án nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Hạng mục thi công: Thi công cọc thử cọc khoan nhồi.

Kỹ thuật áp dụng: Thi công cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan phản tuần hoàn.