DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC NAM ĐOẠN QUẢNG NGÃI- HOÀI NHƠN

DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC NAM ĐOẠN QUẢNG NGÃI- HOÀI NHƠN: CẦU VƯỢT DT624C

Tổng quan dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc  Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Tổng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông  Đèo Cả

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi D1000

Nội dung: Thi công cọc khoan nhồi cầu vượt DT624C, đoạn Km0+000-Km 30+000 thuộc Gói thầu XL11 thi công xây dựng công trình đường bộ cao tốc  Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.