DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ CỬU AN

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ CỬU AN, GIA LAI

Tổng quan dự án: Dự án điện gió Cửu An nằm ở thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Hạng mục: Thi công móng trụ điện gió

Nội dung: Thi công móng cọc (cọc khoan nhồi), thi công móng WTGs, thi công sàn lắp đặt WGTs, thi công đường nội bộ, thi công móng trạm biến áp, san phẳng mặt bằng.