DỰ ÁN CAO TỐC BẮC NAM ĐOẠN CAM LÂM-VĨNH HẢO: CẦU NAM HẦM 1, 2&3

DỰ ÁN CAO TỐC BẮC NAM ĐOẠN CAM LÂM-VĨNH HẢO: CẦU NAM HẦM 1,2&3

Tổng quan dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020: Cầu Nam Hầm 1, Nam Hầm 2 , Nam Hầm 3

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi

Nội dung: Thi công cọc khoan nhồi cầu Nam Hầm 1, cầu Nam Hầm 2, cầu Nam Hầm 3 thuộc gói thầu Gói thầu DC-XL11 Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.