Về chúng tôi

Nền móng là yếu tố quan trọng trong việc thiết kế thi công một công trình, có nhiệm vụ quan trọng trong việc chịu lực cho toàn bộ công trình xây dựng. Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng về kinh tế, quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh, tầm quan trọng cũng như các yêu cầu của địa kỹ thuật, nền móng và công trình ngầm ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong khu vực có điều kiện địa chất phức tạp, chịu nhiều ảnh hưởng về biến đổi khí hậu, do đó việc thấu hiểu điều kiện địa chất, địa hình v.v…cũng như phát triển công nghệ kỹ thuật thi công để đưa ra giải pháp tối ưu cho nền móng vô cùng quan trọng đảm bảo cho tính bền vững các loại công trình.

Công ty địa kỹ thuật công trình Kim Chỉ Nam (gọi tắt là Công ty Kim Chỉ Nam) trực thuộc Công ty ZYDD là công ty công trình chuyên về địa kỹ thuật với trọng tâm sáng tạo, phát triển công nghệ thi công. Công ty luôn lấy tiêu chí “Chan hòa cùng thiên nhiên” là mục đích phát triển, với sứ mệnh “Cung cấp cho khách hàng giải pháp tối ưu về địa kỹ thuật trên cơ sở KHKT, kế thừa triết lý “Vui lòng khách hàng, sáng tạo phát triển” để triển khai các dịch vụ công trình địa kỹ thuật, phát triển không gian ngầm và các dịch vụ kỹ thuật khác v.v…

Xem Thêm
Liên Hệ

Hãy đồng hành cùng Kim Chỉ Nam xây dựng dự án của bạn.